Thông báo đăng ký học phần, tổ chức giảng dạy học kỳ 2 năm học 2016-2017 trình độ đại học, cao đẳng

Xem văn bản

Học kỳ chính thức: từ 06/02 - 16/7/2017.

Đăng ký, rút bớt học phần: từ 09/01 - 22/01/2017.

Nộp học phí:

- Đợt 1: từ 23/01 đến 29/01/2017, các lớp học phần đang ở trạng thái chỉ đăng ký, sinh viên được phép đăng ký, nộp học phí, không được hủy học phần.

- Đợt 2: từ 30/01 đến 05/02/2017, các lớp học phần ở trạng thái "Mở lớp". Thời gian này sinh viên không nộp học phí, chỉ được thay đổi lịch học hoặc rút bớt học phần đã đăng ký.

Từ 06/02 đến 26/02/2017, sinh viên tiếp tục đăng ký bổ sung học phần và nộp học phí.

Sau ngày 26/02/2017, SV đã đăng ký học phần nhưng không nộp học phí (trừ trường hợp gia đình khó khăn, có đơn được Ban Giám hiệu duyệt gia hạn thời gian nộp) nếu có nguyện vọng tham dự học học phần đã đăng ký thì phải nộp mức thu thêm là 25% học phí học phần đó. Trường hợp sinh viên không tham gia học thì vẫn ghi vào công nợ 25% học phí của học phần này.

Thủ tục đăng ký bổ sung: nộp đơn về phòng Đào tạo sau khi được giảng viên giảng dạy và khoa quản ký học phần xác nhận có tham gia học từ đầu học phần.

* Chú ý * : trường hợp SV xin hủy học phần đã nộp học phí, sau khi đăng ký lại, liên hệ phòng Kế toán để cập nhật lại học phí. Nếu không thực hiện cập nhật lại học phí sẽ xem như chưa nộp học phí học phần đó.

Các tin tức khác:

Đăng Nhập

Thống kê

Đang online: 77
Hôm nay: 2254
Hôm qua: 4350
Tổng cộng: 5959040