Danh mục phòng học - giờ học

QUY ĐỊNH GIỜ HỌC

 

-  Buổi sáng: 

Tiết 1+2 :     7h00-8h30;          

Tiết 3+4 :     8h40-10h10;     

Tiết 5+6 :    10h20-11h50;

 

-  Buổi chiều:     

Tiết 7+8 :     13h00-14h30;   

Tiết 9+10:    14h40-16h10;  

Tiết 11+12:  16h20-17h50; 

 

-  Buổi tối:            

Tiết 13+14: 18h20-19h50;  Giải lao: 10 phút (19H50 - 20H00) 

Tiết 15+16: 20h00-21h30.

 

DANH MỤC PHÒNG HỌC, THÍ NGHIỆM, THỰC HÀNH


 

Phòng 5001, 5002, 5003, 5004, 5005, 5006, 5007, 5QP5, 5QP6, 5QP7, 5QP8 tại Nhà thi đấu đa năng, số 100 Nguyễn An Ninh

CƠ SỞ I – 80 TRƯƠNG CÔNG ĐỊNH, Phường 3

GIẢNG ĐƯỜNG

PHÒNG HỌC

PHÒNG THÍ NGHIỆM

 1. 1302
 2. 1GD8
 3. 1GD7
 4. 1GD5
 5. 1GD4
 6. 1GD3
 7. 1GD2
 1. 1401
 2. 1404
 3. 1305
 4. 1304
 5. 1303
 6. 1205
 7. 1203
 8. 1601
 9. 1602
 10. 1502
 11. 1501
 1. Vật lý (1402)

 

CƠ SỞ 2 – 01 TRƯƠNG VĂN BANG, Phường 7

GIẢNG ĐƯỜNG

PHÒNG HỌC

PHÒNG MÁY TÍNH

 1. 2101
 2. 2201
 3. 2202
 4. 2301
 5. 2302
 6. 2402
 7. 2502
 1. 2203
 2. 2204
 3. 2206
 4. 2303
 5. 2304
 6. 2305
 7. 2306
 8. 2404
 9. 2406
 10. 2504
 1. PM1
 2. PM2
 3. PM3
 4. PM4
 5. PM5
 6. PM6
 7. PM7

 

CƠ SỞ III – 951 BÌNH GIÃ, Phường 10

GIẢNG ĐƯỜNG

PHÒNG HỌC

PHÒNG THỰC HÀNH – THÍ NGHIỆM – PHÒNG MÁY TÍNH

             1.         GĐ 3101

             2.         GĐ 3101

             3.         GĐ 3102

             4.         GĐ 3136

             5.         GĐ 3103

             6.         GĐ 3137

                 1.         PH 3105A

                 2.         PH 3105B

                 3.         PH 3104A

                 4.         PH 3104B

                    5.         PH 3106

                    6.         PH 3108

                    7.         PH 3110

          8.         PTH  (3104A)

Phòng máy tính

1.                 PM 9

2.                 PM 8

Khoa Điện – Điện tử

1.                 Điện cơ bản                    (3116)

2.                 Truyển Động Điện         (3118)

3.                 Điện tử cơ bản                (3120)

4.                 Kỹ thuật số                     (3122)

5.                 Vi sử lý                            (3124)

6.                 Truyền số liệu                ( 3132)

7.                 Quấn dây                        ( 3133)

8.                 PLC                                 ( 3134 )

Khoa Hóa học – CNTP

1.                    Đánh giá CL/TP        (3117)

2.                    CNTP                         (3119)

3.                    Vi sinh                        (3121)

4.                    Chế biến TP              (3123)

5.                    Quá Trình TB    ( 3126 + 3127)

6.                    Hóa đại cương          ( 3128 )

7.                    Hóa phân tích           ( 3129 )

8.                    Hóa lí                         ( 3130 )

9.                    Hóa Vô cơ                 ( 3131)

10.                  Hóa Hữu cơ              ( 3138 )

11.                  Hóa Dầu                    ( 3139 )

 Khoa Cơ khí 

1.                    ( 3125 )

2.                    PM 10

 

 

 

 

Các tin tức khác:

Đăng Nhập

Thống kê

Đang online: 137
Hôm nay: 3304
Hôm qua: 2898
Tổng cộng: 4807349