Thông báo về Quy trình xử lý sinh viên bị buộc thôi học hoặc hủy học phần

Quy trình về việc xử lý sinh viên bị buộc thôi học hoặc hủy học phần cụ thể như sau:

1. Giải quyết online đơn xin phục hồi trạng thái thôi học hoặc hủy học phần hoặc đăng kí lại học phần (sau khi bị hủy) theo các bước:

B1: Giáo vụ nhận đơn và tổng hợp danh sách gửi qua egov về lãnh đạo khoa trước 15h hàng ngày.

B2: Lãnh đạo khoa xác nhận (đồng ý/không đồng ý) và gửi về cho lãnh đạo TTTNVLSV trước 15h15.

B3: TTTNVLSV xác nhận và gửi cho lãnh đạo Phòng TC-KT trước 15h30

B4: Lãnh đạo Phòng TC-KT kiểm tra công nợ và xác nhận gửi cho lãnh đạo Phòng ĐT-KHCN trước 15h45.

B5: Lãnh đạo Phòng ĐT-KHCN xác nhận và gửi báo cáo BGH và bộ phận Đào tạo trước 16h00.

B6: Bộ phận Đào tạo căn cứ trên đơn, nếu tất cả các đơn vị đồng ý sẽ cập nhật đề nghị trên đơn và gửi báo cáo hoàn thành kết quả cho giáo vụ khoa, cc cho lãnh đạo các đơn vị liên quan biết trước 16h30.

B7: Giáo vụ khoa thông báo cho sinh viên biết kết quả xử lý trước 17h15 hàng ngày.

2. Để hạn chế các trường hợp sinh viên không biết “bị hủy học phần” hoặc “bị thôi học”, đề nghị sinh viên thường xuyên kiểm tra công nợ và xem thông báo trên trang sinh viên. 

Các tin tức khác:

Đăng Nhập

Thống kê

Đang online: 253
Hôm nay: 815
Hôm qua: 3936
Tổng cộng: 14100026